Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
***

 THÔNG BÁO 
***********
Nhóm facebook của Lớp QTKD K41E:
Nhóm facebook của Lớp QTKD K41F:


SV vào mục điểm thi để xem điểm tin học ứng dụng kd đợt 1Sinh viên vào đây để xem điểm quá trình môn kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.

 Đây là địa chỉ email của thầy dùng để liên lạc với sinh viên: 
giaotiepsinhvien@gmail.com

Và link facebook:TINH BỘT NGHỆ 
LAN GIANG
Địa chỉ liên hệ Tại đây
ĐT: 0989.088.037