Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
***

 THÔNG BÁO 
***********
SV vào mục điểm thi để xem điểm vĩ mô lớp hè

Đây là địa chỉ email của thầy dùng để liên lạc với sinh viên: 
giaotiepsinhvien@gmail.com

Và link facebook:TINH BỘT NGHỆ 
LAN GIANG
Địa chỉ liên hệ Tại đây
ĐT: 0989.088.037