Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
***

 THÔNG BÁO 
***********
Điểm quá trình môn kinh tế vi mô xem tại đây
Đáp án đề trắc nghiệm tại đây

Một số bạn nói file điểm quá trình bị lỗi, thầy đã sửa lại, các bạn xem lại.

BÁN TRỐNG CAJON
T
ẠI 
COFFEE BEAN 66 
66- Trần Hưng Đạo -Q9
QUỐC CAJON
0904483036