Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
***

Cuộc sống vốn dĩ là một mớ hỗn độn, chỉ khác nhau ở chỗ: cách mà chúng ta sắp xếp nó


 THÔNG BÁO 
***********