Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
***

 THÔNG BÁO 
***********
Điểm thi các môn sẽ được cập nhật thường xuyên tại đây


BÁN TRỐNG CAJON
T
ẠI 
COFFEE BEAN 66 
66- Trần Hưng Đạo -Q9
QUỐC CAJON
0904483036