Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
***

Cuộc sống vốn dĩ là một mớ hỗn độn, chỉ khác nhau ở chỗ: cách mà chúng ta sắp xếp nó


 THÔNG BÁO 
***********
Sinh viên thực tập TN lưu ý: Theo thông báo của khoa thì hạn nộp báo cáo thực tập TN là ngày 7/2/2015 (trước tết) vì vậy các em lưu ý thời gian để kịp hoàn thành.

Các em sv điền khảo sát giùm thầy nhé, trả lời xong bấm nút Submit (gửi) nhé. Cảm ơn nhiều

Google Spreadsheet Form