Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
***

 THÔNG BÁO 
***********
Sinh viên thực tập nhóm thầy Nam lưu ý:

Nếu muốn gặp để hỏi về thực tập thì giờ ra chơi gặp thầy  văn phòng khoa vào các thứ: Sáng thứ 2, Chiều thứ 3, Sáng thứ 4 hàng tuần
/////////////

Đây là địa chỉ email của thầy dùng để liên lạc với sinh viên: 
giaotiepsinhvien@gmail.com

Và link facebook:

Điểm thi môn tin học ứng dụng trong kinh doanh 
 Chúc quý vị may mắn!

TINH BỘT NGHỆ 
LAN GIANG
Địa chỉ liên hệ Tại đây
ĐT: 0989.088.037